Rreth Nesh

"ILIRIA'98" sh.p.k, ofron kurset më të mira në treg, dhe një shërbim të sigurt e të shpejtë pranë sporteleve të saj.

Historiku

Për herë të parë "ILIRIA'98" u krijua si shoqeri me përgjgjesi të kufizuar me dt. 10.02.1998 në Tiranë, me seli "PRANË BANKËS (TEK TEATRI I KUKULLAVE)" me objekt "KËMBIMIN VALUTOR" n n Shoqeria ushtron aktivitetin në përputhje me licensen e Bankës së Shqipërisë NR.12 Dt 25.02.2000 n n Duke filluar nga Qershori i vitit 2008 shoqeria ka shtrire aktivitetin e saj edhe në 10 zyra të tjera përfshirë pothuajse gjithë teritorrin e Tiranes.

Vizioni

“ILIRIA'98” sh.p.k do të jetë e orientuar profesionalisht drejt rritjes ne nivele bashkohorete shërbimit ndaj klienteles, dhe njëkohësisht zgjerimit te sherbimit ne aktivitete të ndryshme bankare financiare në perputhje me kërkesat e Legjislacionit Bankar e Financiar.

Misioni

Ofrimin e shërbimit me korrektësi dhe transparence të “Kembimit Valutor” për klientët e saj , Shoqëria “ILIRIA'98” e kryen ne përputhje të plotë me dispozitat ligjore dhe nën ligjore në fuqi në fushen e parandalimit të pastrimit të parave.

Pikat e Këmbimit

Shiko

Keni pyetje?

Kontaktoni me ne!